Инклюзивтік оқыту

“Шығыс Қазақстан технологиялық колледжі” КМҚК қазіргі уақытта келесі мамандықтар бойынша Инклюзивті оқыту мамандарын қабылдауды және даярлауды жүзеге асырады:

Мамандықтың коды және атауы Біліктілік коды және атауы
1. 07230100 «Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» 3W07230102  Арнайы тігінші
2. 06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)» 3W06120101 “Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы”
3. 10120100 «Шаштараз өнері» 3W10120101 “Шаштараз стилисті
4. 1304000 “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)” 130404 3 “Техник-программист”
5. 1211000 “Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу” 121103 2 “Тігінші”
6. 0506000 “Шаштараз өнері және сәндік косметика” 050607 2 “Шаштараз-стилист”
7. 1304000 “Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)” 1304012 “Цифрлық ақпаратты өңдеу жөніндегі маман”

Инклюзивті білім беретін топтар саны-9, ИА 9 сынып негізінде-8 топ, ТжКБ негізінде-1 топ. Ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалардың жалпы саны 87. Инклюзивті топтарда жұмыс істейтін оқытушылар саны – 16, оның ішінде инкл бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтті. білімі – 11.

Колледж инклюзивке бейімделген қарапайым бағдарламалар бойынша түзету сабақтарын қоса отырып, инклюзивті оқыту топтарында оқу сабақтарын өткізеді. Штатта екі сурдоаударма және педагог-психолог бар.