Әдістемелік жұмыстың бағыты

                                                  Әдістемелік жұмыстың бағыты

2019-2020 оқу жылында әдістемелік қызмет колледждің проблемалық тақырыбын жүзеге асыру бойынша жұмыс жүргізеді: “колледж педагогтарының инновациялық қызмет жүйесіндегі заманауи педагогикалық технологиялар және оқыту түрлері»
Колледждің оқу-әдістемелік жұмысы колледж миссиясын шешуге бағытталған. Колледждің стратегиясын басшылыққа ала отырып, әдістемелік кабинет 2019-2020 оқу жылында “колледж педагогтарының инновациялық қызмет жүйесіндегі заманауи педагогикалық технологиялар және оқыту түрлері” бірыңғай әдістемелік тақырыбы бойынша жұмысын жалғастырды.»
Әдістемелік жұмыстың нақты бағытын таңдау кезінде колледж ұжымы келесі ережелерді басшылыққа алады::
* колледж алдында тұрған міндеттер;
* колледждің миссиясы мен стратегиялық мақсаты;
* педагогикалық ұжымның жинақталған тәжірибесі;
* оқу-тәрбие үрдісінің деңгейі.
Әдістемелік кеңес оқытушылардың әдістемелік қызметіне басшылықты жүзеге асырады, білім беру үдерісін оқу – әдістемелік қамтамасыз етуді, педагогикалық ұжымның инновациялық қызметін дамытуға бағытталған колледждің әр түрлі қызметтері мен бөлімшелерінің күш-жігерін үйлестіреді.
Колледждің әдістемелік жұмысының негізгі басымдықтары:
– оқыту үдерісіне инновацияны енгізу, педагогикалық технологияларды жетілдіру;
– студенттер мен педагогтардың оқу-зерттеу қызметін ұйымдастыру;
– колледж оқытушылары мен студенттері үшін ұсыныстар әзірлеу;
– педагогтардың біліктілігін арттыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; жас мамандарға әдістемелік көмек көрсету; колледж оқытушылары мен студенттерінің шығармашылық конкурстарын, байқауларын, пәндік олимпиадаларын, конференцияларын ұйымдастыру және өткізу; басқа оқу орындарымен байланысты дамыту.
Колледжде әдістемелік жұмыс бағыттары бойынша жүзеге асырылады:
1.Оқу-әдістемелік (оқу бағдарламаларын, әдістемелік ұсынымдарды, нұсқаулар мен әзірлемелерді, дидактикалық материалдарды, түрлі бақылау материалдарын және т. б. әзірлеу).
2. Зерттеу (конференциялар, семинарлар жұмысына қатысу, тәжірибені жинақтау, жинақтарда және т.б. Жарияланымдар).
Әдістемелік кабинеттің жұмысы әдістемелік (циклдік) комиссия төрағаларымен, бөлім меңгерушісімен ынтымақтастық негізінде құрылды. Әдістемелік қызмет педагогикалық кеңестің, әдістемелік кеңестің жұмысына, ғылыми-практикалық конференцияларды, семинарларды ұйымдастыруға және басқа да ұжымдық қызмет түрлеріне белсенді қатысты.
2018-19 оқу жылында келесі іс-шаралар өткізілді:
1. Колледж халықаралық аккредитациядан өтіп, 4 жыл ішінде әдістемелік жұмысты ұсынды.
2. Колледжді дамыту бағдарламасына сәйкес білім беру мекемесінің проблемалық тақырыбы бойынша жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру.
3. Пәндік – циклдік комиссиялар үшін зерттеу проблемасын таңдау және тұжырымдау бойынша ұсыныстар, олардың колледждің проблемалық тақырыбына сәйкестігі қарастырылды.
4.Колледждің даму бағдарламасы, миссиясы және стратегиясы зерделенді.
5.Педагогикалық шеберлік, тәлімгерлік мектебі, зерттеу жұмысы ұйымдастырылған.
6. Тақырыпты таңдау. Білім беру мекемесінің жаңа проблемалық тақырыбы бойынша жұмыс жүйесін жоспарлау және ұйымдастыру.
7. Колледж кітапханасында библиографиялық шолулар ұйымдастырылып, әдебиеттің картотекасы жасалды.
8. Жас оқытушы мектебінің жұмысын ұйымдастыру.
9. Педагогикалық шеберлік мектебінің жұмысын ұйымдастыру.
10 колледж оқытушылары мен шеберлерінің түрлі деңгейдегі кәсіби конкурстарға қатысуын ұйымдастыру (инклюзивті оқыту оқытушыларының облыстық конкурсы, инклюзивті оқыту оқытушыларының республикалық конкурсы)
11. Дарынды студенттермен жұмысты ұйымдастыру және бақылау ( әр түрлі пәндер бойынша қалалық, аймақтық, облыстық , республикалық конкурстарға қатысу))
12. “WorldSkils” конкурсын дайындау бойынша оқытушылар мен ө/ о шеберлерінің жұмысын ұйымдастыру»

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы

 

«Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы