2020-2021 оқу жылына тәрбие жұмысы бойынша іс-шаралар жоспары

І. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:

Мақсаты: Тұлғаның  өзін-өзі жүзеге асыру және жан-жақты дамуына жағдай жасау,мемлекеттік рәміздерге, ұлттық дәстүрлерге, адам құқығы мен бостандығына сыйластық, ұлтжандылық, зиялылыққа  тәрбиелеу.

Гумандық әлемді тануды қалыптастыру, өз алдына және қоғам алдында жауапкершілікті түсіну, әлеуметтік, табиғат және мәдениет орталарында өз қызметінің нәтижелерінің ұрпағы екенін сезіну.

Тәрбие жұмысының  міндеттері: 

1) жаңа демократиялық қоғамда өмір сүре алатын патриот пен азаматтың қалыптасуына жәрдемдесу; саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; жастардың әділдік сезімін жоғарылату, жастар арасында қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болу.

2) Қазақстан қоғамының өмірінің нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін тұлғаның рухани, моральдық және этикалық қағидаттарын, адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қалыптастыруға үлес қосу.

3) жеке тұлғаның әмбебап және ұлттық құндылықтарға, қазақ халқының,Қазақстан Республикасының  этникалық топтар мен этникалық топтардың ана тілі мен мәдениетін құрметтеуіне бағыттау.

4) ата-аналардың хабарландырылуына жәрдемдесу, студенттердің жеке басын қалыптастыруда олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру, олардың білім алуға деген жауапкершілігін арттыру.

5) еңбек дағдыларын, адамның экономикалық ойлауын және кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы көзқарасты қалыптастыруға, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға, сондай-ақ эволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оларды күнделікті өмірде басшылыққа алуға үйрету.

6) интеллектуалдық мүмкіндіктерді, әрбір адамның көшбасшылық қасиеттері мен таланттарын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға үлес қосу.

7) колледждегі көп мәдениетті орта құруды ынталандыру, мінез-құлықтың жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру, адамның өнердегі эстетикалық объектілерді бағалауға, үйренуге, бағалауға дайындығын дамыту.

8) салауатты өмір салтының әдеттерін тиімді қалыптастыру, физикалық және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау қабілетін дамыту.

План организационных мероприятий по воспитательной работе (Онлайн) на 2019-2020 учебный год